Lễ công bố xã Gia An, huyện Tánh Linh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, với sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân đã chung sức, chung lòng xây dựng NTM, tạo được những chuyển biến tiến bộ. Năm 2021, trong hoàn cảnh dịch ...
Số/ ký hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu