Hệ thống Văn bản
 Báo cáo
 Giấy mời
 Văn bản cấp Tỉnh
 Văn bản của Bộ ngành
 Văn bản của Chính phủ

Danh sách văn bản

Số/ ký hiệu VBNgày ban hànhTrích yếu
Số: 53/2022/TT-BTC 12/08/2022

Thông tư Quy định quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thong tu 53.2022.TT.BTC.pdf

Số: 622 /QĐ-BCĐ 27/09/2022

Quyết định phê duyệt Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025

QD phe duyet chuong trinh truyen thong.signed.pdf

Số: 1874/QĐ-UBND 09/09/2022

Quyết định về việc thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

1874 Bộ tiêu chí NTM.pdf

Số: 1827/QĐ-UBND 05/09/2022

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2022

1827 giao vốn 2022.pdf

Số: 1826/QĐ-UBND 05/09/2022

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

QĐ 1826 giao vốn 2021-2025.pdf

Số: 1768 /QĐ-UBND 23/08/2022

Quyết định về việc phân công sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025

1768 phân công Sở ngành.pdf

Số: 2766 /KH-UBND 19/08/2022

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

2766 kế hoạch thi đua NTM.pdf 

Số: 2771/UBND-KT 23/08/2022

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

2771 triển khai quyết liệt CT MTQG.pdf

263/QĐ-TTg 22/02/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

263-QĐ-TTg phe duyet CTMTQG NTM 2021-2025.pdf

Số: 925/QĐ-TTg 02/08/2022

Quyết định phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

925_QD-TTg_Chuong trinh Moi truong_2021-2025.pdf

1 2 3 4 5 6