La Gi: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Thứ Năm 02/07/2020 16:01
904

Năm 2020, bên cạnh tiếp tục giữ vững các tiêu chí đạt được, các xã nông thôn mới (NTM) của thị xã La Gi còn tập trung tuyên truyền và huy động các nguồn lực cùng chung tay xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thay đổi bộ mặt NTM ngày càng hiện đại, văn minh.

Thị đoàn La Gi cùng chung tay xây dựng NTM nâng cao.

 Dồn sức đưa Tân Bình về đích

Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM thị xã La Gi cho biết: Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng NTM. Các công trình cơ sở hạ tầng, trường học, đường làng, ngõ xóm được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp, thu nhập và đời sống nhân dân từng bước được cải thiện… Nhờ đó, đến cuối năm 2019, toàn thị xã đạt 67 tiêu chí, bình quân đạt 16,75 tiêu chí/xã. Bước sang năm 2020, thị xã La Gi dồn sức đưa xã Tân Bình đạt chuẩn NTM vào cuối năm. Đồng thời, phấn đấu thực hiện đạt 9 tiêu chí mới theo Bộ tiêu chí NTM và 11 tiêu chí mới theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao.

Đến thời điểm này, thị xã đạt 69 tiêu chí xây dựng NTM, bình quân đạt 17,25 tiêu chí/xã, tăng 2 tiêu chí mới. Riêng đối với xã Tân Bình được giao đạt chuẩn năm 2020 đã đạt 16/19 tiêu chí. Từ nay đến cuối năm, xã Tân Bình phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí là giao thông; trường học và y tế. Đối với tiêu chí giao thông, hiện nay xã đang đầu tư tuyến đường Cù Chính Lan dự kiến hoàn thành trong tháng 9. Về trường học, xã có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay xã đang xây dựng Trường tiểu học Tân Bình dự kiến tháng 12 hoàn thành thì xã sẽ đạt tiêu chí thứ 5. Riêng tiêu chí y tế, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến nay xã đạt 80,3%/chuẩn 85%. Từ nay đến cuối năm, để đạt 85% xã cần vận động thêm 400 thẻ BHYT.

Song song đó, thị xã La Gi đã yêu cầu các xã rà soát mức độ đạt các tiêu chí, tiểu tiêu chí của Bộ tiêu chí NTM nâng cao. Theo đánh giá mức độ đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, xã Tân Hải đạt 10/15 tiêu chí; xã Tân Tiến đạt 7/15 tiêu chí; xã Tân Phước đạt 5/15 tiêu chí và xã Tân Bình đạt 6/15 tiêu chí. Các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt gồm: giao thông, thu nhập, giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, lao động có việc làm… 

Nâng chất xây dựng NTM

Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM thị xã cho biết: Thời gian tới, ban sẽ chỉ đạo xã Tân Hải và Tân Phước tập trung duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao. Riêng xã Tân Bình cần tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt và thực hiện đạt các tiêu chí còn lại.

Đối với UBND các xã, căn cứ Bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và chỉ tiêu UBND thị xã giao để tiến hành lập hồ sơ để trình tỉnh thẩm định công nhận trong 2020. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương tiến hành khảo sát để đề xuất đầu tư hệ thống các tuyến ống nước sạch trên địa bàn các xã. Mặt khác, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân lắp đặt thủy kế từ các tuyến ống hiện hữu, đảm bảo nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn các xã trên 95%. Bên cạnh đó, thường xuyên tăng cường vận động người dân trên địa bàn xã tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nâng cao là 86%.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM thị xã còn yêu cầu các xã NTM trên địa bàn thị xã cần thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM, hướng đến đạt chuẩn xã NTM nâng cao, bền vững. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa; giải quyết việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế… nhằm tạo sự chuyển biến mọi mặt ở địa bàn nông thôn.

T.HÀ