Đổi thay ở xã nông thôn mới Hồng Sơn

Thứ Hai 20/05/2019 09:37
817

Hồng Sơn là một trong số các xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cuộc sống người dân có nhiều đổi thay, hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang.

Năm 2018, xã Hồng Sơn nỗ lực giữ vững được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó nổi bật là các tiêu chí 9 đến 19 đã liên tục đạt và được nâng chuẩn. Qua rà soát, toàn xã có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 50%. Hiện nay đang xây dựng 6 phòng học tại Trường tiểu học Hồng Sơn 3 và chuẩn bị đầu tư Trường tiểu học Hồng Sơn 4…

Trường học được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia.

Chợ Hồng Sơn khang trang

Đặc biệt, từ một xã vốn khó khăn và luôn thiếu nước sinh hoạt, hiện đã có thêm 300 hộ dân được sử dụng nước máy, nâng tổng số lên toàn xã có2.399 hộ sử dụng nước sạch/3.491 hộ. Ngoài ra, xã có 12 cơ sở sản xuất – kinh doanh, 3 hộ nuôi trồng thủy sản, 969 hộ chăn nuôi. Trong đó, có 14 cơ sở đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường và 772 hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường… Qua xây dựng nông thôn mới, môi trường, cảnh quan nông thôn có sự tiến bộ rõ rệt; cơ bản đã xóa nhà tạm, nhà dột nát; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.

Các con đường đều được bê tông hóa, nhà ở được xây dựng khang trang.

Tuy nhiên, hiện nay việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, tỷ lệ huy động thấp gây khó khăn cho việc thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là về thủy lợi, xây dựng cơ sở vật chất trường học, môi trường... Mặt khác, do nằm dọc theo tuyến QL1A nên tai nạn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến tiêu chí an ninh trật tự xã hội.

Theo ông Nguyễn Ngọc Liêm - Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn: Hồng Sơn có 5 tiêu chí cần phải thực hiện nâng chuẩn trong giai đoạn này (tiêu chí số 5, 8, 10, 16 và 18). Để giữ và nâng chuẩn nông thôn mới cần phải tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Qua đó nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Phối hợp thực hiện tốt các chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh nội đồng; mở rộng việc xã hội hóa, chú ý đến công trình nước sinh hoạt, thu gom, xử lý chất thải rắn. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Phương Thảo